GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Giao lưu trực tuyến giữa Cục Thuế Đà Nẵng và bạn đọc báo CADN...

      Sáng nay (14-3), Buổi giao lưu trực tuyến giữa Bạn đọc Báo CATP Đà Nẵng và Cục Thuế Đà Nẵng đã được tổ chức tại Trụ sở Báo CATP Đà Nẵng (62 Phan Châu Trinh- Đà Nẵng). Nội dung buổi giao lưu trực tuyến liên quan đến việc quyết toán thuế năm 2013 và những điểm mới sửa đổi, bổ sung của chính sách thuế GTGT, TNDN... có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Cục Thuế và Báo CA kính mời các tổ chức, cá nhân tham gia buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề trên bằng cách đăng ký một tài khoản với những thông tin: họ và tên, địa chỉ, tuổi, email và mật khẩu để chúng tôi tiện liên lạc và hỗ trợ các thông tin chi tiết sau này.

Đến 11 giờ 15, thời lượng chương trình giao lưu trực tuyến đã hết. Tuy vậy, Ban tổ chức vẫn nhận được nhiều câu hỏi của bạn đọc. Tất cả các câu hỏi đó, cũng như những câu hỏi bạn đọc đặt ra kể từ thời điểm kết thúc chương trình, vẫn sẽ được Cục Thuế TP Đà Nẵng phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục trả lời bạn đọc trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị bạn đọc!

   SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ HỖ TRỢ MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT PHÁP LUẬT THUẾ!
Cục Thuế TP Đà Nẵng 

Hình ảnh Buổi giao lưu trực tuyến:

Câu hỏi đang giao lưu
Hỏi : về hóa đơn
cẩm - hoangcam_bs@yahoo.com.vn - 14/03/2014
Nếu hóa đơn đỏ mất thì phải làm gì khi chưa đưa vào khai thuế? xin trả lời giúp
Trả lời :

Vấn đề bạn hỏi, Cục Thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn

1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất, cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hoá đơn.

Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: bên thứ ba là bên vận chuyển hàng hoặc bên chuyển hoá đơn) thì căn cứ vào việc bên thứ ba do người bán hoặc người mua thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt người bán hoặc người mua theo quy định.

[Đóng x]
Hỏi : Về hóa đơn
cẩm - hoangcam_bs@yahoo.com.vn - 14/03/2014
Nếu công ty tôi không sử dụng hóa đơn đầu vào để hoạch toán có được không ? nghĩa là công ty không đưa vào sử dụng hóa đơn đó vậy có cần giữ lại trong cty không?
Trả lời :

Trả lời: Doanh nghiệp của các bạn đúng là có vấn đề rất lớn rồi, các bạn đã bỏ ngoài sổ sách kế toán các khoản doanh thu, chi phí khá nhiều rồi đó, phải không ? Như vậy là không đúng quy định của pháp luật, cần chấn chỉnh kịp thời. Quản lý tài chính doanh nghiệp là vấn đề quan trọng của doanh nghiệp nếu muốn phát triển tốt.

[Đóng x]
Hỏi : Khai thuế GTGT
lương thị lập - lap87kt@gmail.com - 14/03/2014
Công ty mới hoạt động năm 2013, công ty đóng tại TP Đà Nẵng, tháng 12 cty có làm thi công lắp đặt điều hòa tại hội an, Tổng giá trị Hợp đồng và xuất HĐ cho đơn vị trong hội an là là110tr đã bao gồm VAT, cty vẫn khai thuế tháng 12 bình thường tại đà nẵng, nay chi CCT Hội An gửi thông báo đến đơn vị phải lập hồ sơ khai thuế GTGT đối với khối lượng hoàn thành theo mẫu 05/GTGT gửi về chi cục thuế hội an và nộp số tiền thuế kê khai vào kho bạc hội an. Cho tôi hỏi bây giờ cty giờ phải lập thêm mẫu 05/GTGT nộp cho CCT mình đóng trên địa bàn hay nộp cho CCT hội an và số thuế phải nộp GTGT cho hội an là bao nhiêu trên tổng Hóa đơn 110tr đã bao gồm VAT. mà trong khi đầu vào công ty mua tại Đà Nẵng, thì số tiền thuế nộp là bao nhiêu và được khấu trừ như thế nào?. Xin cảm ơn!
Trả lời :

Trả lời: Tại điiểm đ, khoản 6 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính có nêu ví dụ:

Ví dụ 19: Công ty B trụ sở tại Hà Nội bán máy điều hòa cho khách tại Hòa Bình (bao gồm cả lắp đặt) thì Công ty B không phải nộp vãng lai tại Hòa Bình.

Như vậy Công ty không phải  kê khai mẫu 05/GTGT  tại Chi cục Thuế Hội An

[Đóng x]
Hỏi : Thuế GTGT
Nguyễn Thị Tuyết Hoa - hoavdadn@gmail.com - 14/03/2014
Hôm nay, Công ty chúng tôi vừa nhận được CV số 855/CT-KK&KTT ngày 07/03/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Thông tư 219/2013/TT-BTC. Như vậy kể từ tháng 01/2014 các hóa đơn dịch vụ phát sinh trong năm 2013 đều phải kê khai điều chỉnh bổ sung chứ không được kê khai vào tháng 01/2014 hoặc quý 1/2014. Chúng tôi xin được hỏi như sau : 1/ Có những nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ phát sinh vào tháng 12/2013 thì qua tháng 01/2014 công ty chúng tôi mới nhận được hóa đơn để thanh toán cho nhà cung cấp, Như vậy tại tháng 12/2013 chúng tôi chưa thể có căn cứ để hạch toán chi phí và kê khai thuế GTGT đầu vào được. Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC, chúng tôi phải kê khai điều chỉnh bổ sung số thuê GTGT trên vào tháng 12/2013 như vậy chúng tôi có phải điều chỉnh bổ sung lại chi phí cho BCTC năm 2013 không? (Công ty chúng tôi đã chốt số liệu và lập BCTC 2013 vào cuối tháng 01/2014 để gởi Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán. Hiện nay Cty chúng tôi đã gởi xong BCTC 2013 cho Cục thuế TP ĐN, công bố thông tin cho UBCK và các cổ đông) 2/ Công ty chúng tôi kê khai thuế GTGT theo tháng, theo quy định hóa đơn của tháng nào phải kê khai của tháng đó, nếu T2/2014 mới nhận được hóa đơn T1/2014 thì lại phải kê khai bổ sung cho T1/2014 và cũng tương tự như vậy cho các tháng khác. Nếu mà như vậy thì tháng nào trong năm chúng tôi cũng phải kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT có đúng không? Trân trọng cảm ơn.
Trả lời :

Theo Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì kể từ ngày 01/01/2014, các hóa đơn dịch vụ phát sinh trong năm 2013 đều phải kê khai điều chỉnh bổ sung, không được kê khai vào tháng/quý năm 2014.

Trường hợp doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn năm 2013 trên Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2014 thì phải khai điều chỉnh, bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT tháng 01/2014 và hồ sơ khai thuế GTGT của tháng có phát sinh hoá đơn.

Tương tự, nếu T2/2014 mới nhận được hóa đơn T1/2014 thì lại phải kê khai bổ sung cho T1/2014 và các tháng khác cũng như vậy.

[Đóng x]
Hỏi : Kê khai hóa đơn GTGT đầu vào bỏ sót, về muộn
Cao Văn Tiến - cvtien@gmail.com - 14/03/2014
- Theo mục a khoản 7 điều 14 thông tư 06/2012/TT - BTC ngày 11/01/2012 quy định: "Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hóa đơn chưa kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai khấu trừ bổ sung là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hóa đơn bỏ sót, trừ trường hợp hướng dẫn tại điểm B khoản này." - Theo khoản 8 điều 14 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 có quy định: " Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế." Như vậy, theo tôi hiểu thì TT06 cho phép khai bổ sung với những hóa đơn còn sót và thời hạn khai là trong vòng 6 tháng, còn TT219 thì không nói đến hóa đơn còn sót. Nếu tôi hiểu sai thì cụm từ “sai sót” đã bao gồm những hóa đơn còn sót (không phải là hóa đơn kê khai sai). Vậy thì điểm khác nhau chỉ là thời hạn kê khai bổ sung 6 tháng đã chuyển thành vô hạn. Theo hướng dẫn và thực tế từ trước 31/12/2013, các DN đều thực hiện kê khai bổ sung hóa đơn còn sót vào bảng kê hóa đơn mua vào của kỳ khai thuế phát hiện ra thiếu sót. Ví dụ: tháng 08/2013, Doanh nghiệp A phát hiện hóa đơn ngày 01/04/2013 chưa kê khai thuế thì vào tờ khai thuế GTGT kỳ tháng 8/2013, DN A được phép kê khai bổ sung vào bảng kê số PL 1-02/GTGT. Vậy xin Cục thuế cho biết căn cứ để xác định việc kê khai bổ sung hóa đơn còn sót vào kỳ tính thuế tương ứng với thời gian ghi trên hóa đơn? Xin chân thành cám ơn.
Trả lời :

Từ ngày 01/01/2014, Thông tư số 214/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành, theo đó, thuế GTGT thì thuế đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó.

Thời hạn kê khai khấu trừ bổ sung là không có thời hạn nhưng phải được thực hiện trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Việc khai bổ sung sẽ thực hiện theo quy định về quản lý thuế, doanh nghiệp phải lập hồ sơ khai điều chỉnh, bổ sung quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính (đây là điểm khác cần lưu ý của Thông tư số 219/2013/TT-BTC với Thông tư số 06/2012/TT-BTC). Kỳ khai thuế phải thực hiện điều chỉnh là kỳ khai thuế mà hoá dơn phát sinh và kỳ khai thuế bị nhầm lẫn.

[Đóng x]
Hỏi : Đăng ký thuế, kê khai thuế
Nguyễn Thị Vân - van.xekhach@yahoo.com.vn - 14/03/2014
Đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng trễ hạn thì bị xử phạt như thế nào ?
Trả lời :

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính thì người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi tại Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp Công ty bạn chậm nộp Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế thông báo thay đổi số tài khoản tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

[Đóng x]
Hỏi : BÁO CÁO VAT
LÊ ANH THƯ - anhthu.le920@gmail.com - 14/03/2014
Kính thưa anh(chị)! Tôi là KT Thuế của Chi nhánh Biti's tại Đà Nẵng, vừa qua tôi có nhận được thông báo khẩn của Cục Thuế Đà Nẵng về việc kê khai hóa đơn đầu vào, theo như tôi hiểu nội dung của thông báo là hóa đơn đầu vào phát sinh tháng nào thì kê khai tháng đó, nếu hóa đơn của tháng trước thì phải thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung. Vậy theo tinh thần của thông báo thì hóa đơn của năm 2013 được kê khai trên PL 01-2/GTGT giờ phải điều chỉnh lại báo cáo Thuế tháng 12/2013 và báo cáo Thuế Tháng 1/2014. Như vậy sẽ phát sinh các khoản phạt trên tờ khai điều chỉnh, trong khi theo hóa đơn được kê khai trong vòng 6 tháng. Vậy tôi rất mong Cục Thuế giải thích và hướng dẫn cho tôi về vướng mắc này!!
Trả lời :

Trường hợp bạn hỏi, Cục Thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì từ ngày 01/01/2014 thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó.  Trường hợp CSKD phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.  Trường hợp Công ty bạn trong năm 2014, phát hiện hồ sơ khai thuế năm 2013 đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót (sót hóa đơn) thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế (trong thời gian 6 tháng  kể từ tháng phát sinh của năm 2013) vào bất cứ ngày làm việc nào không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở Công ty .

Cụ thể: Công ty bạn kê khai điều chỉnh tăng hóa đơn GTGT đầu vào năm 2013 vào tờ khai thuế GTGT bổ sung tháng/quý năm 2013 tương ứng kỳ phát sinh hóa đơn nếu các hóa đơn năm 2013 này còn thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn bỏ sót theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. 

[Đóng x]
Hỏi : địa chỉ trên hóa đơn
Trần Thị Phượng - kttp.phuong@gmail.com - 14/03/2014
công ty bán hàng xuất hóa đơn cho công ty mình nhưng chỗ phường,quận và thành phố họ viết tắt thì mình có thể làm biên bản điều chỉnh lại địa chỉ được không ạ.
Trả lời :

Vấn đề bạn hỏi, Cục Thuế trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2(b) điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC thì: Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Như vậy, về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế.

Trân trọng cám ơn.

[Đóng x]
Hỏi : Kê khai thuế GTGT đầu vào hàng tháng
Hoàng Việt Anh - vietanh_ac@yahoo.com - 14/03/2014
Tôi có câu hỏi như sau: Theo thông báo số 810/TB-CT thì kể từ kỳ khai thuế GTGT tháng 01/2014, quý 1/2014 trở đi, chỉ các hóa đơn phát sinh trong kỳ thì mới được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào trên tờ khai của kỳ khai thuế. Nhưng đặc thù của công ty là xây dựng công trình ở xa TP Đà Nẵng nên việc tập hợp hoá đơn trong tháng có khi bị chậm hơn so với kì kê khai. Ví dụ: một số hoá đơn do người bán xuất tháng 12/2013 hay tháng 1/2014 nhưng đến tháng 2 mới gửi về đến công ty thì những hoá đơn đó không được kê trong kì khai thuế tháng 2 mà phải làm lại tờ khai bổ sung của tháng 12 và tháng 1 có đúng không? Nếu làm như vậy sẽ rất bất cập vì sẽ xảy ra tình trạng phải làm đi làm lại tờ khai thuế hàng tháng. Vậy mong Cục thuế giải thích rõ về vấn đề này? Mặt khác khi làm tờ khai bổ sung thì hoá đơn của những tháng trước sẽ kê khai như thế nào bời vì trên tờ KHBS chỉ tổng hợp số tiền chứ không có tên người bán, ngày tháng, mst... Vậy kính mong nhận được sự giải đáp rõ ràng của Cục thuế?
Trả lời :

Theo quy định thì khai thiếu hóa đơn GTGT của tháng nào thì phải thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung  lại tờ khai GTGT của tháng đó.

Do đó, đối với trường hợp Công ty của bạn có một số hoá đơn do người bán xuất tháng 12/2013 hay tháng 1/2014 nhưng đến tháng 2/2014 mới gửi đến Công ty nên Công ty chưa kê khai kịp những hóa đơn này trong tháng 12/2013 hay tháng 1/2014 thì những hoá đơn này không được kê trong kỳ khai thuế tháng 2/2014 mà phải kê khai trongi tờ khai bổ sung của tháng 12/2013 và tháng 1/2014.

Khi thực hiện khai bô sung thì tổng số thuế đầu ra, đầu vào sẽ được khai điều chỉnh trên các Tờ khai bổ sung, còn phần chi tiết về các hóa đơn bổ sung (tên nhà cung cấp, MST, số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn..) thì có thể được giải trình tại điểm c ( Lý do khác) của Mục 5 (Nội dung giải thích và tài liệu kèm theo) trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (01/KHBS) kèm theo Tờ khai bổ sung./.

[Đóng x]
Hỏi : PL25MGT-TNCN
huỳnh đức hiếu - huynhduchieu34k08@gmail.com - 14/03/2014
Kính gửi: Quý anh chị cục thuế TP Đà Nẵng, Anh chị vui lòng cho em hỏi về PL25MGT-TNCN: chỉ tiêu 12, 13, 14 em không biết phải điền như thế nào. Trường họp cụ thể công ty em: có người nộp thuế TNCN 6 tháng cuối năm (tức từ tháng 7/2013 đến 31.12.2013) sau khi đã trừ các khoản của người phụ thuộc. Tổng số người là 10 người, có 2 người phải nộp thuế, 2 người này có trừ người phụ thuộc, vẫn phải nộp thuế. Vậy trên chỉ tiêu 12, 13, 14 của mẫu 25MGT em phải điền như thế nào. Rất mong nhận được thư của các anh chị. Trân trọng cảm ơn,
Trả lời :

Vấn đề bạn hỏi, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng xin trao đổi như sau:

Trên ứng dụng hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN có phụ lục 25/MGT-TNCN. Đây là mẫu phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 154/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính nhằm phục vụ cho việc khai khoản thuế TNCN miễn giảm theo Nghị quyết 08/2011/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mẫu này chỉ áp dụng cho quyết toán thuế TNCN năm 2011. Do vậy, khi quyết toán thuế TNCN năm 2013 bạn không phải thực hiện mẫu phụ lục 25/MGT-TNCN này.

[Đóng x]
Hỏi : giai dap thac mac
Hoang Ba Dung - badunghoang@gmail.com - 14/03/2014
Nếu những hóa đơn GTGT của tháng 12/2013 chưa khai thuế nếu bây giờ DN muốn đưa cả phần thuế GTGT vào chi phí thì những hóa đơn đó hạch toán vào năm 2014 có được không?
Trả lời :

Những hóa đơn GTGT của tháng 12/2013 chưa khai thuế trong tháng 12/2013 nhưng bây giờ Doanh nghiệp bạn không muốn khấu trừ thuế đầu vào mà muốn hạch toán luôn cả phần thuế GTGT vào chi phí thì tùy thuộc vào tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị  để xác định chi phí đó phục vụ cho hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2013 hay năm 2014 để hạch toán cho phù hợp từng năm, chứ không thể hạch toán vào năm 2014 như đề nghị của bạn./.

[Đóng x]
Hỏi : Hóa đơn viết sai tiền thuế
Nguyễn trung hiếu - hieukt25@yahoo.com - 14/03/2014
Cho tôi hỏi nếu hóa đơn chỉ viết sai số tiền thuế do ghi bị lộn, còn các chỉ tiêu khác đều đúng thì có được sửa số tiền thuế trên hóa đơn hay có phải hủy hóa đơn , nếu hóa đơn đã kê khai thì phải làm sao?
Trả lời :

Vấn đề bạn hỏi chưa rõ hóa đơn viết sai đã khai thuế hay chưa nên chúng tôi xin trả lời chung như sau:

Theo quy định tại điều 18, thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính thì:

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Theo quy định tại khoản 15, điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

- Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

- Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

- Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị bạn vận dụng theo từng trường hợp cụ thể.

[Đóng x]
<< Trước 1 2 3 4 5 6 Tiếp >> 
 • về hóa đơn
  hoangcam_bs@yahoo.com.vn
  Gửi ngày : 14/03/2014
  Nếu hóa đơn đỏ mất thì phải làm gì khi chưa đưa vào khai thuế? xin trả lời giúp
 • Thuế GTGT
  hoavdadn@gmail.com
  Gửi ngày : 14/03/2014
  Hôm nay, Công ty chúng tôi vừa nhận được CV số 855/CT-KK&KTT ngày 07/03/2014 của Cục Thuế TP Đà Nẵng về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo Thông tư 219/2013/TT-BTC. Như vậy kể từ tháng 01/2014 các hóa đơn dịch vụ phát sinh trong năm 20...
 • PL25MGT-TNCN
  huynhduchieu34k08@gmail.com
  Gửi ngày : 14/03/2014
  Kính gửi: Quý anh chị cục thuế TP Đà Nẵng, Anh chị vui lòng cho em hỏi về PL25MGT-TNCN: chỉ tiêu 12, 13, 14 em không biết phải điền như thế nào. Trường họp cụ thể công ty em: có người nộp thuế TNCN 6 tháng cuối năm (tức từ tháng 7/2013 đến 31.12.20...
 • Hóa đơn viết sai tiền thuế
  hieukt25@yahoo.com
  Gửi ngày : 14/03/2014
  Cho tôi hỏi nếu hóa đơn chỉ viết sai số tiền thuế do ghi bị lộn, còn các chỉ tiêu khác đều đúng thì có được sửa số tiền thuế trên hóa đơn hay có phải hủy hóa đơn , nếu hóa đơn đã kê khai thì phải làm sao?
 • Hỏi thuế
  anhthao1490@gmail.com
  Gửi ngày : 14/03/2014
  Khi thanh lý TSCĐ chưa hết thời gian khấu hao. Phần khấu hao còn lại đó có được phân bổ dần cho các năm còn lại hay đưa thẳng vào chi phí trong năm thanh lý.
Xem thêm nội dung đã giao lưu

Ban biên tập: Nguyễn Hải Thuận - Nguyễn Đức Nam - Nguyễn Quang Sang
Giấy phép xuất bản số: 68/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 12-6-2015
Bản quyền thuộc về Báo Công an TP Đà Nẵng
Ghi rõ nguồn "Báo Công an TP Đà Nẵng- CADN Online" khi phát hành lại thông tin từ website này

Cơ quan của Công an Thành phố Đà Nẵng
62 Phan Châu Trinh - TP Đà Nẵng - Tel: 0511 3822626  *  3824892  *  3810492 - Fax : 0511 3824892  *  3822795 - Email: baocadn@gmail.com
VPĐD tại Quảng Nam: 30B- Hùng Vương, TP Tam Kỳ- ĐT: 0510 2221777 
VPĐD tại TPHCM: 40C5- Chu Văn An, Q. Bình Thạnh - ĐT: 08 5113075
VPĐD tại Tây Nguyên: Đường Hoàng Đạo Thúy- Tổ 15, P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai - ĐT, FAX: 059 3719429
VPĐD tại Bắc miền Trung: 29- Phan Đăng Lưu, TP Vinh, Nghệ An - ĐT: 038 3587107