GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NĂNG VÀ CỤC THUẾ TP ĐÀ NẴNG GIAO LƯU CÙNG BẠN ĐỌC VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ

ĐÀ NẴNG– Sáng nay (23-10), Báo Công an TP Đà Nẵng và Cục Thuế Đà Nẵng tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với bạn đọc về các chính sách thuế nhằm giải đáp những vướng mắc về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các nội dung liên quan. Trong đó, nội dung giao lưu tập trung vào chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2015 như: Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh; Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Giao lưu trực tuyến về chính sách thuế được Cục Thuế TP Đà Nẵng và Báo Công an TP Đà Nẵng phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Chương trình giao lưu về chính sách thuế được tổ chức từ năm 2010 và duy trì thường niên, đến nay thông qua các buổi giao lưu trực tuyến, Cục Thuế TP Đà Nẵng đã trả lời hàng ngàn ý kiến vướng mắc của các cá nhân, tổ chức nộp thuế trên địa bàn TP cũng như cả nước. Qua các đợt giao lưu trực tuyến, Cục Thuế TP Đà Nẵng cũng như Báo Công an TP Đà Nẵng có nhiều cơ hội hơn nữa để tiếp xúc với người nộp thuế cũng như bạn đọc trong nước, được lắng nghe phản hồi của người dân, giải đáp thắc mắc của người nộp thuế một cách xác đáng, chính xác và nhanh chóng.

Dự kiến, chương trình giao lưu diến ra đến đến 11 giờ 30 cùng ngày; sau thời gian này, bạn đọc và người nộp thuế còn vấn đề gì thắc mắc vẫn có thể gửi câu hỏi đến Phòng Tuyên truyền hỗ trợ- Cục Thuế TP Đà Nẵng (số 08- Trần Phú, Đà Nẵng; ĐT: 3823556, 38886606, 3896766) và Đội Tuyên truyền hỗ trợ Chi cục Thuế các quận, huyện.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của quý vị bạn đọc!

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI LÀ HỖ TRỢ MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THỰC HIỆN TỐT PHÁP LUẬT THUẾ!
 
Hình ảnh Buổi giao lưu trực tuyến:
Câu hỏi đang giao lưu
Hỏi : TNCN
Bao Lâm - baolam.dat@gmail.com - 23/10/2015
Thuế Thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và đang là người đại diện của công ty, được tính như thế nào? Có khác với trường hợp của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nhưng làm việc ở vị trí kỹ sư không?
Trả lời :

Trả lời: Theo quy định của Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007, Luật bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì:

Việc tính thuế TNCN không phân biệt giữa người Việt Nam và người nước ngoài, không phân biệt giữa lãnh đạo và nhân viên, chỉ phân biệt giữa cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú (được xác định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính).

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

          Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.    

          Việc tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú được căn cứ từ Điều 7 đến Điều 16, Chương 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

 

[Đóng x]
Hỏi : HĐ
Bao Lâm - baolam.dat@gmail.com - 23/10/2015
Công ty ký hợp đồng mua hàng, bên bán xuất hóa đơn GTGT trực tiếp cho Công ty. Sau khi hàng về công ty tiếp tục xuất lại hóa đơn GTGT cho các đơn vị trực thuộc để các đơn vị trực tiếp bán lẻ (Các đơn vị trực thuộc này có 100% vốn của Công ty, hạch toán kế toán phụ thuộc và có cùng mã số thuế gốc là: 0400100760..... . Cuối ngày các đơn vị trực thuộc nộp tiền bán hàng về công ty ( nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty tại ngân hàng và tại quĩ. Vậy xin hỏi những hóa đơn đầu vào mà đơn vị trực thuộc nhận của Công ty có được khấu trừ thuế GTGT hay không (hàng tháng công ty đều có bảng đối chiếu công nợ giữa Công ty và các đơn vị trục thuộc ).
Trả lời :

Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 10  Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính); Trường hợp Công ty có các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, đăng ký kê khai và nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu Công ty có mua, bán hàng hoá với các đơn vị trực thuộc, phát sinh hoá đơn GTGT thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hoá có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên để được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo đó, năm 2015 Công ty ký hợp đồng mua hàng trực tiếp với nhà cung cấp, nhà cung cấp xuất hoá đơn GTGT trực tiếp cho Công ty, sau khi hàng về Công ty tiếp tục xuất lại hoá đơn GTGT cho các đơn vị trực thuộc để các đơn vị trực tiếp bán lẻ. Cuối ngày các đơn vị trực thuộc nộp tiền bán hàng về Công ty (nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty tại ngân hàng và tại quỹ) thì những hoá đơn đầu vào mà đơn vị trực thuộc nhận của Công ty có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên sẽ không được khấu trừ thuế GTGT theo quy định. 

[Đóng x]
Hỏi : Kê khai
Nguyễn Đức Nam Quỳnh - ducquynh.nguyen52@gmail.com - 23/10/2015
Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thực hiện môt hợp đồng trực tiếp với nhà thầu nước ngòai về việc cung cấp giảng dạy cho nhân viên chi nhánh. Theo đó, đơn vị xin hỏi: - Chi nhánh hay công ty mẹ sẽ thực hiện việc kê khai thuế nhà thầu? - Nếu chi nhánh kê khai tại Đà Nẵng thì chi nhánh có được hòan thuế VAT hay không?
Trả lời :

Trả lời: Căn cứ các quy định tại:

- Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

- Khoản 13 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT);

- Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Nếu Chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng với nhà thầu nước ngoài kinh doanh không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, nhà thầu nước ngoài này phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng được ký kết với Chi nhánh thì khi thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, Chi nhánh chỉ có trách nhiệm kê khai và nộp thay thuế thu nhập doanh nghiệp cho nhà thầu nước ngoài tại Cục Thuế TP Đà Nẵng theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính. (Hoạt động giảng dạy theo quy định của pháp luật thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, nên không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào).

[Đóng x]
Hỏi : Thuế TNDN
Nguyễn Đức Nam Quỳnh - ducquynh.nguyen52@gmail.com - 23/10/2015
Lương của Giám đốc công ty TNHH MTV có được xem là chi phí hợp lý khi đưa vào tính thuế TNDN?
Trả lời :

 Trả lời: Tại khoản 2.5d Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2014) và khoản 2.6d Điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN từ năm 2015) của Bộ Tài chính quy định khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm: Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ).

            Căn cứ quy định trên và hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 727/TCT-CS ngày 03/3/2015 về việc chính sách thuế TNDN thì khoản chi về tiền lương của chủ công ty TNHH MTV (do một cá nhân làm chủ, không phân biệt có hay không tham gia trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh) đều không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

[Đóng x]
Hỏi : thuế TNDN
Ban dong hanh - bandonghanh@yahoo.com.vn - 23/10/2015
Chào các anh chị Cục Thuế, Công ty chúng tôi rất hoan nghênh nội dung trả lời của quý cơ quan thuế. Tuy nhiên khi quyết toán nguồn vốn đầu tư với các tổ chức tín dụng thì theo quy định tại Nghị định 32/2015 thì buộc Công ty phải đưa vào giá trị tài sản. Như vậy về thuế thì Công ty hạch toán vào chi phí kinh doanh có ổn không và sự không cân đối này xử lý như thế nào.
Trả lời :

 Chào bạn! Liên quan đến việc xác định chi phí để tính thuế TNDN đã được quy định tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính như chúng tôi đã trả lời. Vấn đề bạn trao đổi thêm liên quan đến việc xác định tổng vốn đầu tư được quy định riêng tại Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ, nên bạn có thể liên hệ trực tiếp với Cục Thuế TP.Đà Nẵng (Phòng TTHT) để cùng trao đổi và làm rõ thêm.

[Đóng x]
Hỏi : hóa dơn
Ban dong hanh - bandonghanh@yahoo.com.vn - 23/10/2015
Kính chào các anh chị Cục Thuế. Công ty chúng tôi có thuê một địa điểm để làm văn phòng giao dịch trên đường Điện Biên Phủ với giá 8.000.000 đồng tháng 96.000.000 đồng/năm, theo Hợp đồng thì bên đi thuế chịu tất cả các khoản thuế (cả thuế Môn bài). Như vậy Công ty chúng tôi có yêu cầu bên cho thuê cấp hóa đơn lẻ không.
Trả lời :

Trả lời: Căn cứ các quy định tại: Khoản 2.5 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp;

Trường hợp Công ty có thuê mặt bằng của cá nhân để thực hiện hoạt động kinh doanh, khoản chi phí thuê mặt bằng này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

-  Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ;

-  Có hợp đồng thuê tài sản;

- Có chứng từ trả tiền thuê tài sản

Trường hợp tại hợp đồng thuê tài sản có thỏa thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì hồ sơ còn có thêm chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.

Như vậy trong trường hợp này công ty bạn không phải yêu cầu bên cho thuê cấp hóa đơn lẻ.

[Đóng x]
Hỏi : Hoàn thuế GTGT công trình xây dựng trên đất thuê
nguyễn thị nguyệt - nguyetceen@gmail.com - 23/10/2015
Công ty chúng tôi (Công ty TNHH Ngon & Đẹp) đang có dự định thuê đất để đầu tư xây dựng Nhà hàng tại Đà Nẵng. Theoo sự hướng dẫn của sở XD ĐN số 50/HD-SXD ngày 23/1/2015 về thủ tục cấp phép XD yêu cầu phải đăng ký đất thuê trong Giấy CNQSD đất (Theo điều 188 của luật đất đai 2013), khi đó mới cấp Giấy phép XD cho bên Cty chúng tôi. Tuy nhiên Bên chủ đất (cá nhân) chưa đồng ý việc này, chúng tôi xin hỏi quý Cục thuế ĐN về trường hợp này có 2 vấn đề như sau: 1. Hợp dồng thuê đất (có công chứng) đã ký, sau đó bên chủ đất đứng ra làm thủ tục xin cấp phép xd và giấy phép xd đứng tên chủ đất, công trình xd trên đất do cty chúng tôi đầu tư xây dựng thì cty chúng tôi có được khấu trừ, hoàn thuế phần xây dựng và các chi phí thuộc dự án đó không? Tất cả tài sản trên đất thuê có thuộc TSCĐ của Công ty để được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không? 2. Nếu Bên chủ đất đã có Giấy phép xd trước, sau đó chúng tôi ký hợp đồng thuê đất khi đã có Giấy phép Xd đứng tên chủ đất, công trình xd trên đất do cty chúng tôi đầu tư xây dựng thì cty chúng tôi có được khấu trừ, hoàn thuế phần xây dựng và các chi phí thuộc dự án đó không? Tất cả tài sản trên đất thuê có thuộc TSCĐ của Công ty để được trích khấu hao đưa vào chi phí hợp lý không? Rất mong Cục thuế hướng dẫn để Công ty biết thực thi theo đúng quy định của PL. Trân trọng cảm ơn!
Trả lời :

Nội dung câu hỏi của bạn có liên quan đến Luật đất đai năm 2013, Luật xây dựng, Luật dân sự, Luật Thuế GTGT, TNDN...và liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan; do vậy, để đảm bảo tính chuẩn xác và tránh sự tranh chấp pháp lý giữa bên cho thuê và bên thuê,... đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để trao đổi, cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung bạn hỏi để được hướng dẫn cụ thể.

[Đóng x]
Hỏi : Nop thue
Dan tri - dantridn.vn@yahoo.com - 23/10/2015
Đơn vị tôi có mua mái che la (để làm nhà hàng) của một số nông dân. Xin hỏi: chứng từ để đơn vị chúng tôi hạch toán như thế nào? Người bán hàng (là nông dân)có phải nộp thuế hay không?
Trả lời :

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 2.4 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì: Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá...của người sản xuất thủ công không kinh doanh trực tiếp bán ra thì Công ty phải lập Bảng kê thu hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu 01/TNDN kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

[Đóng x]
Hỏi : Chi phí
Ban dong hanh - bandonghanh@yahoo.com.vn - 23/10/2015
Kính chào các anh chị Cục Thuế. Công ty chúng tôi có dự án đầu tư tại Đà Nẵng thòi gian xây dựng, lắp đặt nhà xưởng kéo dài hơn 2 năm, cho tôi hỏi chi phí nhân công bảo vệ, thuê phương tiện đi lại cho các kỷ sử giám sát công trình trong thời gian thi công hạch toán vào chi phí kinh doanh và kết chuyển vào thu nhập để tính thuế TNDN có được không.
Trả lời :

 Theo quy định tại khoản 2.32 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp công ty bạn bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

[Đóng x]
Hỏi : GTGT
Vo Dinh Hai - dinhhai333@gmail.com - 23/10/2015
Đơn vị chúng tôi là loại hình HTX kinh doanh dịch vụ vận tải nộp thuê theo hai hình thức vùa ấn định doanh thu vừa hạch toán chi phí. Các xe tham gia hoạt đọng nộp thuế theo ấn định doanh thu hoá đơn mua vào của TSCĐ này đơn GTGT có thuế suất 5% nhưng khi xã viên của chúng tôi bán xe (TSCĐ) thì phải viết hoá đơn dầu ra có thuế GTGT có đựoc không và thuế đầu vào khi mua xe chung tôi kê khai chung với tờ khai khấu trừ. có vi phạm gi ko?
Trả lời :

Nội dung câu hỏi bạn nêu chưa rõ; tuy nhiên, Cục Thuế TP Đà Nẵng trả lời theo nguyên tắc sau:

Hiện nay, các HTX kinh doanh dịch vụ vận tải vừa có xe của HTX (do HTX dứng tên chủ sở hữu ) và xe hợp tác kinh doanh (do cá nhân đứng tên chủ sở hữu) và HTX nộp thuế theo 2 phương pháp tính thuế:

- Đối với xe xủa HTX: nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo kê khai (chi phí);

- Đối với xe hợp tác kinh doanh: HTX kê khai và nộp thuế thay cho cá nhân theo phương pháp khoán.

Riêng việc thanh lý, chuyển nhượng tài sản là xe ô tô theo nội dung câu hỏi của bạn thì:

- Đối với xe do HTX đứng tên chủ sở hữu thì HTX và xã viên có quyền quyết định thanh lý hoặc chuyển nhượng xe cho đối tượng khác, trường hợp này thủ tục thanh lý, chuyển nhượng theo qui dịnh của pháp luật (HTX phải xuất hóa đơn GTGT khi bán xe thanh lý).

- Đối với xe hợp tác kinh doanh: xe do cá nhân đứng tên chủ sở hữu, vì vậy việc bán xe do cá nhân quyết định; HTX không phải là chủ sở hữu xe nên không phải xuất hóa đơn.

 

 

 

[Đóng x]
Hỏi : Hóa đơn GTGT
Nguyễn Thị Lan - ketoanvt@gmail.com - 23/10/2015
Theo TT26/2015/TT-BTC Hóa đơn viết sai tên địa chỉ công ty nhưng đúng MST thì chỉ cần lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn không cần lập Hóa đơn điều chỉnh. Vậy các HĐ năm 2014 công ty bị sai tên địa chỉ ( P Hải Châu 2 nhưng chỉ ghi P Hải Châu) năm 2015 mới phát hiện thì phải lập hóa đơn điều chỉnh không ạ. Em cảm ơn!
Trả lời :

Chào bạn,

Căn cứ quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC , trường hợp Hóa đơn viết sai địa chỉ (như đã nêu) của năm 2014, nhưng đến năm 2015 mới phát hiện, để tạo điều kiện thuận lợi cho các bên mua và bán thì trong trường hợp này người bán và người mua chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn, không cần lập hóa đơn điều chỉnh.

 

[Đóng x]
Hỏi : Xử lý vi phạm hóa đơn
Trần Tùng Lâm - tunglam@gmail.com - 23/10/2015
Công ty chúng tôi sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để xuất hàng của công ty mẹ đóng ở tỉnh khác đi tiêu thụ và Công ty chúng tôi không lập hóa đơn GTGT khi số số hàng này được bán hết, Công ty mẹ viết hóa đơn cho người mua về số hàng đã bán. Khi cơ quan thuế kiểm tra thì Công ty chúng tôi có bị xử lý về truy thu thuế GTGT và thuế TNDN đối với số hàng đã vận chuyển đi tiêu thụ. Vậy có quy định nào để cơ quan thuế xử lý thuế GTGT và thuế TNDN
Trả lời :

Trường hợp câu hỏi của bạn chưa rõ nên chưa có cơ sở trả lời như mong muốn của bạn được. Tuy nhiên về nguyên tắc thì khi xuất bán hàng hóa thì phải lập hóa đơn và khai, nộp thuế theo quy định. Việc xuất bán hàng hóa không lập hóa đơn, không khai, nộp thuế là vi phạm và sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định pháp luật về thuế. Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế (phòng Tuyên truyền hỗ trợ - Cục Thuế TP. Đà Nẵng) để được hướng dẫn cụ thể.

[Đóng x]
 • thuế TNDN
  bandonghanh@yahoo.com.vn
  Gửi ngày : 23/10/2015
  Chào các anh chị Cục Thuế, Công ty chúng tôi rất hoan nghênh nội dung trả lời của quý cơ quan thuế. Tuy nhiên khi quyết toán nguồn vốn đầu tư với các tổ chức tín dụng thì theo quy định tại Nghị định 32/2015 thì buộc Công ty phải đưa vào giá trị tài s...
 • Kê khai
  ducquynh.nguyen52@gmail.com
  Gửi ngày : 23/10/2015
  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thực hiện môt hợp đồng trực tiếp với nhà thầu nước ngòai về việc cung cấp giảng dạy cho nhân viên chi nhánh. Theo đó, đơn vị xin hỏi: - Chi nhánh hay công ty mẹ sẽ thực hiện việc kê khai thuế nhà thầu? - Nếu c...
 • GTGT
  dinhhai333@gmail.com
  Gửi ngày : 23/10/2015
  Đơn vị chúng tôi là loại hình HTX kinh doanh dịch vụ vận tải nộp thuê theo hai hình thức vùa ấn định doanh thu vừa hạch toán chi phí. Các xe tham gia hoạt đọng nộp thuế theo ấn định doanh thu hoá đơn mua vào của TSCĐ này đơn GTGT có thuế suất 5% nhưn...
 • TNCN
  baolam.dat@gmail.com
  Gửi ngày : 23/10/2015
  Thuế Thu nhập cá nhân đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam và đang là người đại diện của công ty, được tính như thế nào? Có khác với trường hợp của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nhưng làm việc ở vị trí kỹ sư không?
 • Nop thue
  dantridn.vn@yahoo.com
  Gửi ngày : 23/10/2015
  Đơn vị tôi có mua mái che la (để làm nhà hàng) của một số nông dân. Xin hỏi: chứng từ để đơn vị chúng tôi hạch toán như thế nào? Người bán hàng (là nông dân)có phải nộp thuế hay không?

 • baolam.dat@gmail.com
  Gửi ngày : 23/10/2015
  Công ty ký hợp đồng mua hàng, bên bán xuất hóa đơn GTGT trực tiếp cho Công ty. Sau khi hàng về công ty tiếp tục xuất lại hóa đơn GTGT cho các đơn vị trực thuộc để các đơn vị trực tiếp bán lẻ (Các đơn vị trực thuộc này có 10...
Xem thêm nội dung đã giao lưu

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: Nguyễn Quang Sang (Phụ trách) - Trần Thanh Đông - Trần Thị Thu Hương

Giấy phép xuất bản số: 68/GP-TTĐT do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 12-6-2015
Bản quyền thuộc về Báo Công an TP Đà Nẵng

Không được sao chép thông tin từ website này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa được đồng ý chính thức bằng văn bản của Báo Công an TP Đà Nẵng